Sammenlægning

Sælger din nabo sin andel, har du mulighed for at købe den og lægge den sammen med din egen lejlighed til én stor lejlighed – under forudsætning af, at det samlede areal ikke overskrider 150 kvm (1.9.2009).

Der kan kun sammenlægges med naboen i egen opgang, ikke med overbo, underbo eller genbo i nabo-opgangen.

Der kan p.t. maksimalt sammenlægges 20 lejligheder.

Om sammenlægning

Der er lukket for kommentarer.