Brandsikkerhed

Brandsikkerhed

Foreningen prioriterer brandsikkerheden i ejendommen højt. Dette indebærer, at der ikke må henstilles effekter (gælder også sko) eller affald på trappeopgange eller i kældergange, da brandredningsforholdene forringes, jfr. brandvedtægterne og foreningens husorden.

Konstaterer bestyrelsen, at der alligevel er henstillet effekter og affald på trappeopgange eller kældergange, vil disse blive fjernet på andelshavers regning.

Køkkentrapperne er forsynet med røgalarmer ved såvel kælder som 4. sal. Hvis disse aktiveres kortvarigt med jævne mellemrum, er det formentligt tegn på at batteriet skal udskiftes. Du bedes i så fald informere vicevært eller bestyrelse.

Der er lukket for kommentarer.