Postkasser

.Navneskilt
Navneskiltet kan udskiftes/ændres efter behov. Det skal dog følge standarden på de allerede opsatte skilte og monteres i lågen. Der må ikke sættes navneskilte på ydersiden af postkassen..

Nye navneskilte kan bestilles på ejendomskontoret i bestyrelsens åbningstid og afhentes den efterfølgende tirsdag.  Hvis du selv har en printer kan du downloade en præcis skabelon her.  Download navneskilt.

Adgangsforhold
Postbudet kan undlade at aflevere post, hvis der ikke er fri adgang til postkasserne på grund af barnevogne, børnecykler m.v. Så sørg venligst for at holde arealet foran postkasserne ryddeligt..

Ansvar
Postkassen er foreningens ejendom og ikke den enkelte andelshavers. Du må ikke sættes andre mærkater og navnskilte på end de allerede nævnte. Bliver postkassen ødelagt, betaler foreningen for en ny, dog ikke hvis du selv har ødelagt den ved misbrug eller hærværk.

Nøglerne er andelshavers ansvar, og eventuelt manglende nøgler skal erstattes ved fraflytning. Mangler alle nøgler ved fraflytning skal du også betale for opbrydning af gammel lås og isætning af ny.

Der må IKKE henlægges post, aviser og reklamer udenfor postkasserne.

Der er lukket for kommentarer.