Postkasser

Reklamer – Nej Tak
Hvis du vil slippe for reklamer m.m. skal du registeres på posthuset i Lyongade eller via Forbrugerkontakt. Derefter får du (alt efter ønske) tilsendt et mærkat med betegnelsen Reklamer – Nej Tak eller et mærkat med betegnelsen Reklamer og Gratisaviser – Nej Tak.

Mærkatet  skal klæbes fast på nederste højre hjørne af postkasselågen.

Postbude/omdelere har kun pligt til at respektere Post Danmarks nye mærkater, så det er ingen grund til at begynde at lave dine egne.  Mærkatet er desuden personligt og kan ikke overtages af en ny andelshaver.

Du vil automatisk få besked, hvis der sker ændringer eller du skal have et nyt mærke.

.

Levering til døren
Efter 1. april 2011 er det kun bevægelseshæmmede og handicappede, som kan få post leveret direkte til døren. Pensionister over 65 år, som tidligere har kunnet få leveret til døren, vil ikke længere være omfattet af denne mulighed. Får du allerede post til døren på grund af handicap eller lignende, vil ordningen fortsætte uændret

Vil du tilmeldes “Post til Døren”, skal du henvende dig på Socialforvaltningen eller i Borgerservice. For at sikre, at al post kommer til døren, skal brevindkastet på postkassen spærres. Du skal derfor henvende dig til vicevært/bestyrelse, som herefter vil sørge for opsætning af mærkat, spærring af brevindkast samt opbevaring af nøgler.

.

Avislevering
Betalte aviser bragt ud med bud leveres som udgangspunkt til postkassen. Nogle aviser tilbyder dog fortsat levering til døren, men det skal du selv aftale med avisens abonnementsservice.

.

Spærring
Hvis du i en periode får sendt din post til en anden adresse, f.eks. pga. ferie, kan du spærre brev-indkastet, så der ikke kan smides reklamer osv. ind. Det gør du ved at åbne postkassen og stikke et lille søm el. lign. gennem det lille hul i midten nederst på brev-indkastet.

.

Navneskilt
Navneskiltet kan udskiftes/ændres efter behov. Det skal dog følge standarden på de allerede opsatte skilte og monteres i lågen. Der må ikke sættes navneskilte på ydersiden af postkassen.

.

Nye navneskilte kan bestilles på ejendomskontoret i bestyrelsens åbningstid og afhentes den efterfølgende tirsdag.  Hvis du selv har en printer kan du downloade en præcis skabelon her.  Download navneskilt

.

Adgangsforhold
Postbudet kan undlade at aflevere post, hvis der ikke er fri adgang til postkasserne på grund af barnevogne, børnecykler m.v. Så sørg venligst for a holde arealet foran postkasserne ryddeligt.

.

Ansvar
Postkassen er foreningens ejendom og ikke den enkelte andelshavers. Du må ikke sættes andre mærkater og navnskilte på end de allerede nævnte. Bliver postkassen ødelagt, betaler foreningen for en ny, dog ikke hvis du selv har ødelagt den ved misbrug eller hærværk.

Der udleveres 3 nøgler til hver postkasse. Nøglerne er andelshavers ansvar, og eventuelt manglende nøgler skal erstattes ved fraflytning. Mangler alle nøgler ved fraflytning skal du også betale for opbrydning af gammel lås og isætning af ny.

Der er lukket for kommentarer.