Vurdering og eftersyn

Ved salg af andelsbolig skal lejligheden vurderes af foreningens arkitekt og efterses af vores faste VVS- og el-installatører. Dette er en forudsætning for at kunne sælge andelsboligen.

Bestyrelsen sørger for kontakten til arkitekten, som kontakter andelshaver for at aftale tid til vurderingen. Andelshaver skal selv aftale tid for eftersyn med elektriker og VVS’er. Find kontaktoplysninger under Information til Sælger

Arkitekten gennemgår lejlighedens generelle stand, eventuelle ombygninger samt mulige konstruktionsmæssige fejl og mangler. Desuden fastsættes værdien af forbedringer i henhold til ABF’s standardregler. Ulovlige konstruktioner skal fjernes og manglende byggetilladelser fremskaffes inden overdragelsen.

VVS- og el-installatør gennemgår lovlighed og stand af lejlighedens installationer (vand, afløb, gas og el). Er der mangler skal disse udbedres før overdragelsen.

Retningslinjer vedr. forældelse:

Vurderinger
Forældes efter 1 år, uanset om lejligheden har været beboet eller ubeboet i perioden.

Forbedringer:
Værdien afskrives i hvert nyt kalenderår, uanset hvornår på året vurderingen er foretaget.

VVS-eftersyn:
Forældes efter 1 år, uanset om lejligheden var været beboet eller ubeboet i perioden.

El-eftersyn:
Forældes efter 1 år, uanset om lejligheden var været beboet eller ubeboet i perioden.

I forbindelse med et salg vil køber blive gjort opmærksom på eventuelt forældede vurderinger og eftersyn.

Prisen for ny vurdering som udføres af foreningens arkitekt og eftersyn er den samme som normalt. Køber skal kun betale halvdelen af den seneste vurdering.

En nedskrivning af forbedringer alene vil koste 1.765 kr. (2011), såfremt den skal udføres og dokumenteres af foreningens arkitekt.

Vejledning til afskrivning af forbedringer (Hent PDF)

Der er lukket for kommentarer.