Vurdering og eftersyn

Retningslinjer for vurdering og eftersyn findes under vejledningerne til henholdsvis sælger og køber.

Når du vil sælge

Når du vil købe

Retningslinjer vedr. forældelse:

Vurderinger
Forældes efter 1 år, uanset om lejligheden har været beboet eller ubeboet i perioden.

Forbedringer:
Værdien afskrives i hvert nyt kalenderår, uanset hvornår på året vurderingen er foretaget.

VVS-eftersyn:
Forældes efter 1 år, uanset om lejligheden var været beboet eller ubeboet i perioden.

El-eftersyn:
Forældes efter 1 år, uanset om lejligheden var været beboet eller ubeboet i perioden.

Der er lukket for kommentarer.