Gårdanlægget

De havemøbler, der er placeret i gården i sommerhalvåret, kan benyttes af alle beboere.Tilsvarende gælder for den opstillede grill, som kan anvendes under forudsætning af, at den rengøres senest dagen efter brug. Der er placeret en spand under grillen til aske. I grillsæsonen vil der være placeret en affaldscontainer ved grillpladsen. Den skal gøre det nemmere at komme af med sit affald, når man har spist i gården. Vi opfordrer til at denne container ikke benyttes til beboernes daglige affald.

Alle bedes rydde op efter sig, så gården fremstår pæn.

Cykler, anhængere m.v. skal placeres i de dertil indrettede cykelskure/cykelkældre, og børnenes legetøj placeres i sandkassen og skuret ved gyngerne.

Der er lukket for kommentarer.