Gårdanlægget

De havemøbler, der er placeret i gården i sommerhalvåret, kan benyttes af alle beboere. Tilsvarende gælder for den opstillede grill, som kan anvendes under forudsætning af, at den rengøres senest dagen efter brug. Der er placeret en spand under grillen til aske.

Alle bedes rydde op efter sig, så gården fremstår pæn.

Cykler, anhængere m.v. skal placeres i de dertil indrettede cykelskure/cykelkældre/stativer, og børnenes legetøj placeres i sandkassen og skuret ved gyngerne.

Der er lukket for kommentarer.