Fremleje

Andelsboligforeningen Strandlodsgårdens regler for fremleje følger i vid udstrækning ABF’s standardvedtægt § 11. Du finder disse her: ABF Standardvedtægter

Efter disse regler kan tilladelse til fremleje kun gives, når andelshaveren er midlertidigt fraflyttet på grund af udlandsophold, studieophold, sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, militœrtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en tidsbegrœnset periode på 2 år.

Fornyet fremleje kan kun ske, når andelshaver efter fremlejeperioden selv har beboet i lejligheden i 1 år efter første fremleje. Derefter kan lejligheden fremlejes én gang mere i maksimalt 2 år til en ny fremlejer.

Som husleje må kun opkræves rimelige beløb for brug af møbler og tæpper, samt betaling for el og gas.

Fremlejeren har ikke fortrinsret til andelsboligen.

Andelshaver og fremlejer skal udfylde og underskrive foreningens fremlejeaftale med relevante oplysninger. Bestyrelsen skal efterfølgende underskrive og godkende aftalen før fremlejen kan påbegyndes.

Tilladelse til fremleje gives ikke i forbindelse med salg af andelen.

Ulovlig fremleje, som ikke er godkendt af bestyrelsen, kan medføre eksklusion.

Download regler for fremleje (pdf)
Download formular til fremleje (pdf)

Der er lukket for kommentarer.