Når du vil købe

Når du har indgået aftale med en beboer om at købe vedkommendes andel, vil du få tilsendt nedenstående information på e-mail eller med post.

Læs informationen grundigt igennem for din egen skyld.

Information til køber

1. Du er godkendt som ny andelshaver i Andelsboligforeningen Strandlodsgården.

2. Vedlagte overdragelsesaftale skal underskrives og returneres til bestyrelsen inden 5 hverdage.

3. Sammen med overdragelsesaftalen henvises til nedenstående dokumenter:

4. Du er ikke forpligtet til at overtage løsøre, undtagen når det er særligt tilpasset og derfor indgår i købsprisen. Andet løsøre er prissat i arkitektens vurdering, men indgår ikke i købsprisen. Aftale om køb af løsøre indgås og afregnes direkte med sælger, og er foreningen uvedkommende. I vurderingen indgår ikke afprøvning af hårde hvidevarer.

5. Sælger skal udlevere kopi af synsrapporter fra VVS- og el-installatør, som har gennemgået lejlighedens installationer. Mangler nævnt i disse rapporter samt vurderingen skal være udbedret, før bestyrelsen kan godkende overdragelsen.

6. Vurderingen sker ofte af beboede lejligheder, hvor alle overflader ikke er umiddelbart synlige (pga. nedhængte lofter, gulvtæpper, klædeskabe mv.). Der kan derfor forekomme mangler, som først er synlige efter overtagelsen.

7. Du skal gennemgå lejligheden grundigt ved overtagelsen og gøre indsigelse mod eventuelle mangler. Det skal ske til sælger med kopi til bestyrelsen senest 14 dage efter overtagelsen. Foreningen tilbageholder en del af salgsprovenuet til at dække udbedring af eventuelle mangler, hvis ikke sælger selv får det gjort senest 14 dage efter indsigelsen.

8. Ved overdragelsen skal lejligheden være rengjort og kælderrummet skal være ryddet.

9. Mangler som først konstateres efter de 14 dage er en sag mellem dig og sælger. I forhold til foreningen og ved eventuelt fremtidigt salg, vil disse mangler være dit ansvar. Andelshaver er til enhver tid ansvarlig for, at andelen er lovlig i henhold til gældende lov omkring konstruktioner og installationer.

10. Sælger skal overdrage 3 systemnøgler, der anvendes til hoveddør, kælder, port, affaldsrum og cykelskur. Får du færre end de 3 nøgler er det en mangel, som køber skal dække (200 kr. pr. nøgle). Herudover skal sælger overdrage nøgler til entre- og køkkendør i lejlighed samt kælderrum. Hvis ikke nøgler til entredør og postkasse er den samme, skal sælger desuden udlevere 3 postkasssenøgler.

11. Du skal huske at tilmelde dig el (DONG Energy) og gas (Københavns Energi). Foreningen sørger for aflæsning af vand og varme ved overtagelsen.

12. Når vi har modtaget overdragelsesaftalen, sender vi sagen videre til foreningens administrator (Andelsbo) – som herefter vil sende dig en opkrævning på købesum, depositum, første måneds husleje og din andel af vurderingshonoraret samt en boligaftale.

13. Cirka en måned efter købet er gennemført, vil du modtage dit andelsbevis.

14. Navneskilt til entredør skal du selv sørge for. Formularer til print/bestilling af navneskilt til hhv. dørtelefon og postkasse finder du her.

Download Information til køber (pdf)

Der er lukket for kommentarer.