Ventelister

Foreningen har ikke nogen ekstern venteliste.

Foreningens egne andelshavere har som udgangspunkt fortrinsret til ledige lejligheder i ejendommen.

Bestyrelsen fører 4 forskellige ventelister:

  • Internt bytte
  • Forældre & børn
  • Børne- og oldebørn & bedsteforældre
  • Familie & venner

Listerne opdateres løbende ved til- og fraflytning. Nærmere oplysninger herom fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Nye beboere kommer automatisk med på Internt bytte. De andre lister skal man anmode om at komme på.

Ønsker man at komme i betragtning til en ledig lejlighed, skal kun andelshaver rette henvendelse til bestyrelsen – uanset om det er én selv eller familie og venner, der indstilles. Den indstillede kontaktes kun af bestyrelsen, hvis indstillingen går igennem.

Prioritering af indstillede fremgår af vedtægterne.

Der er lukket for kommentarer.