Ventelister

Foreningen har ikke nogen ekstern venteliste.

Foreningens egne andelshavere har som udgangspunkt fortrinsret til ledige lejligheder i ejendommen.

Bestyrelsen fører 4 forskellige ventelister:

  • Internt bytte
  • Forældre & børn
  • Børne- og oldebørn & bedsteforældre
  • Familie & venner

Listerne opdateres løbende ved til- og fraflytning. Nærmere oplysninger herom fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Nye beboere kommer automatisk med på alle lister.

Det er kun den andelshaver, hvis position på ventelisten, som ønskes benyttet, der skal kontakte bestyrelsen, når du ønsker at komme i betragtning til en ledig lejlighed. Den indstillede kontaktes kun af bestyrelsen, hvis indstillingen går igennem.

Prioritering af indstillede fremgår af vedtægterne.

Der er lukket for kommentarer.