Affald

Affaldsrum

I affaldsrummet er opstillet forskellige containere:

  • Ordinær dagrenovation lægges i de almindelige grønne containere
  • Glas/flasker uden propper/låg/indhold lægges i hvid container.
  • Papkasser skal foldes sammen inden lægges i papcontainer.
  • Ugeblade/aviser/reklamer uden plastik smides i papircontainere.
  • Batterier skal lægges i den lille grønne beholder inden for døren.

Storskrald

Du må kun hensætte storskrald (gl. køkken, møbler, byggematerialer osv.) samt farligt affald (kemikalier, maling, gift osv.) i affaldsrummet i nødstilfælde  – og kun efter forudgående aftale med viceværten.

Foreningen er igang med at etablere et ordenligt storskralds rum i et af vores skure.

 

Der er lukket for kommentarer.