Affald


Affaldsrum
I affaldsrummet er opstillet forskellige containere:

  • Ordinær dagrenovation lægges i de almindelige grønne containere
  • Glas/flasker uden propper/låg/indhold lægges i de to glascontainere.
  • Papkasser skal foldes sammen inden lægges i papcontainer. HUSK at pap som har været i berøring med madvarer f.eks. pizzabakker skal i dagrenovations containerne og ikke i pap
  • Ugeblade/aviser/reklamer uden plastik smides i papircontainere.
  • Batterier skal lægges i den lille grønne batteribeholder.

Uden for affaldsrummet er opstillet følgende containere:

  • Bioaffald afleveres i de grønne bioposer i biocontainerne til venstre for affaldsrummet
  • Afvasket plastik lægges i de to platcontainere ti venstre for biocontainerne
  • Afvasket småt metal afleveres i metalcontaineren til højre for porten til affaldsrummet
  • Småt elektronik kan afleveres i den orange elektronikcontainer til højre for porten til affaldsrummet. Husk at afmontere batterier og aflevere dem i batteribeholderen


Storskrald
Vi ser helst at du selv bortskaffer dit storskrald og stort elektronik (gl. køkken, møbler, byggematerialer osv.) samt farligt affald (kemikalier, maling, gift osv.). Har du absolut ingen mulighed for dette kan du efter forudgående aftale med viceværten aflevere storskrald i det dertil indrettede storskraldsrum til højre for affaldsrummet.

Bioposer
Bioposer kan bestilles hos på https://www.kk.dk/bioposer
Poserne vil blive afleveret i din postkasse af bladkompagniet

Har du ikke mulighed for selv at bestille kan du kontakte viceværten og få en pakke bioposer udleveret.

Der er lukket for kommentarer.