Vandafgift

Den 1. januar 2011 indleder vi det første år med betaling for faktisk vandforbrug pr. lejlighed.

Det første år vil et beløb svarende til din andel af den samlede vandregning for 2009 blive trukket ud af din månedlige husleje til a conto betaling for vand. Beløbet er 2,10 kr. pr. kvm. bolig.

Din samlede husleje inkl. vand i 2011 vil altså være den samme som nu.

Den 1. januar 2012 aflæser vi målerne igen og regner ud, om du har betalt for lidt eller for meget. I en af de efterfølgende måneder vil beløbet vil blive tillagt/fratrukket din huslejebetaling. Du får naturligvis en afregning, så du kan følge med i dit forbrug.

A conto betalingen vil fortsætte på samme niveau i 2012, hvis du ikke selv beder om at få ændret beløbet, så det bedre matcher dit faktiske forbrug. Vil du ændre a conto betalingen skal du rette henvendelse til vores administrator, Andelsbo.

Vi foretager naturligvis flytteaflæsninger undervejs, hvis det bliver aktuelt.

Forbruget af vand i vaskeriet vil fortsat blive afregnet separat og betalt via indtægterne fra solgte vaskekort.

Det fælles vandforbrug i forbindelse med rengøring i opgangene, fællestoilet, vanding osv. vil fremover indgå som en driftsudgift i foreningens samlede regnskab.

Der er lukket for kommentarer.