Vandafgift

Du betaler et aconto beløb for vand hver måned, og dette bliver opkrævet sammen med din husleje. Du vil modtage et samlet regnskab for dit årsforbrug én gang årligt, hvor betalingen bliver justeret i forhold til dit faktiske forbrug. Vil du ændre a conto betalingen skal du rette henvendelse til vores administrator Andelsbo.

Vi foretager naturligvis flytteaflæsninger undervejs, hvis det bliver aktuelt.

Forbruget af vand i vaskeriet vil fortsat blive afregnet separat og betalt via indtægterne fra vaskeriet.

Det fælles vandforbrug i forbindelse med rengøring i opgangene, fællestoilet, vanding osv. vil fremover indgå som en driftsudgift i foreningens samlede regnskab.

Der er lukket for kommentarer.