Lån og udlæg

Det har siden 2005 været muligt at optage lån (pantsætning) mod sikkerhed i andelen.

Ønsker du at optage lån, skal din bank eller anden långiver kontakte foreningens administrator for at få en ejererklæring.

Skylder du penge og ikke kan betale, har din kreditorer mulighed for at gøre udlæg i din andel. Dette kræver også en ejererklæring.

Ejererklæringen udarbejdes af foreningens administrator for et gebyr. Gebyret opkræves fra andelshaver via huslejen.

Ved salg af andelen får kreditorer og banker/långivere deres tilgodehavende udbetalt, før du selv får resten udbetalt.

For hver ejererklæring, der er i andelen, skal sælger betale gebyr til administrator.

Der er lukket for kommentarer.