Ordinær generalforsamling 25. marts 2013

Regnskab for 2012 samt budget for 2013 finder du her2013

Dagsorden for generalforsamlingen finder du her

 

 

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Ordinær generalforsamling 25. marts 2013

Renovering af kælder vedtaget

Et stort flertal af de fremmødte beboere på den ekstraordinære generalforsamling den 11. september stemte for renoveringen af kælderen inklusive nyt interiør. Dermed blev der også stemt for en huslejestigning på (maksimalt) 12,5 %.

Huslejestigningen er af den rene husleje – altså uden TV, varme og vand.

I første omgang vil der blive fortaget en TV-inspektion af kloakker og afløb for at få et præcist billede af, hvad der kræver reparation. Når det er på plads, vil foreningens byggetekniske rådgiver, A4 arkitekter og ingeniører, i samarbejde med bestyrelsen gennemføre et udbud for at opnå lavest mulig pris.

Forventningen er, at udbuddet kan gennemføres straks efter nytår. Gravearbejde og kloakrenovering forventes færdig inden næste sommer.

Referatet af generalforsamlingen er omdelt. Du kan også downloade det her

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Renovering af kælder vedtaget

Ekstraordinær generalforsamling 11. september 2012

Som oplyst på den ordinære generalforsamling i marts, ønskede bestyrelsen at udsætte forslaget om huslejeforhøjelse, til det reelle behov for renoveringer var kendt. Efter at have fået udført en tilstandsrapport og en vedligeholdesesplan af firmaet A4 Arkitekter og Ingeniører, kan vi konstatere at behovet er stort og til dels akut.

Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 11. september 2012 med henblik på at optage lån, så de mest akutte problemer kan løses. De nye lån vil medføre en huslejeforhøjelse på 10,5-12,5 %.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling omdeles mandag d. 13. august. Tilstandsrapport og vedligeholdelseplan kan downloades her eller læses på Ejendomskontoret (tirsdag kl. 19-20).

  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (pdf)
  • Tilstandsrapport (pdf)
  • Vedligeholdeseplan (pdf)
  • Kan du ikke selv deltage i generalforsamlingen, kan du give en anden andelshaver fuldmagt til at stemme for dig. (pdf)
Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Ekstraordinær generalforsamling 11. september 2012

Referat fra ordinær generalforsamling

Blot 24 andelshavere inklusive fire bestyrelsemedlemmer deltog i årets generalforsamling – ud af 131 mulige. Fem havde desuden afgivet fuldmagt til andre andelshavere.

Referatet er nu tilgængeligt her på hjemmesiden og vil desuden blive omdelt på tryk til alle beboere i løbet af uge 17.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskab for 2011, budget for 2012 samt andelskronen for 2012. Find det her.

Udgivet i Generalforsamling | Kommentarer lukket til Referat fra ordinær generalforsamling

Skal du have en altan?

Altanudvalget har nu fået de endelige priser på nye altaner til det aktuelle projekt.

For altaner op til 3. sal er prisen 90.000 kr.

For altaner på 4. sal er prisen 102.500 kr. Den højere pris skyldes, at det er mere besværligt at lave ophænget på denne etage.

Sidste chance for bindende tilmelding er onsdag d. 28. marts 2012.

Altaner tæller som en individuel forbedring, der kan tillægges andelens værdi ved et salg. Værdien nedskrives over 50 år.

BEMÆRK: Hjørnelejligheder, som kun har køkken ud mod gården, kan ikke få altan. Det samme gælder stuelejligheder, hvor altanen kommer til at sidde over en trappe.

Er du interesseret, så kontakt:
Ken Hansen på tlf. 2041 6813
Charlotte Rask på tlf. 6012 9207.

Udgivet i Altan | Kommentarer lukket til Skal du have en altan?