Afregning efter salg

Når du sælger din andel vil du modtage salgsprovenuet (minus 30.000 kr.) ca. 3 uger efter overdragelsesdatoen.

De 30.000 kroner tilbageholdes til dækning af skjulte mangler m.m. Dette beløb vil blive udbetalt efter yderligere ca. 4 uger. Dog kan der gå længere tid, hvis der er uenighed mellem køber og sælger om udbedringen af mangler.

Der er lukket for kommentarer.