Udgifter ved salg

Andelsforeningens arbejde i forbindelse med salg af din andel udføres gratis. Men du skal selv betale udgifterne til vurderingsmand (50 %), elektriker og VVS’er samt administrator (Andelsbo).

Vælger du at sælge gennem ejendomsmægler skal du selv betale alle udgifterne hertil.

Administrators gebyrer afhænger af om du har belånt andelen, og om du skal sælge gennem ejendomsmægler. Nedenstående priser er gældende pr. 1. januar 2012

Forespørgsel om pant/udlæg i Andelsboligbogen (sker altid):
30 kr. pr. forespørgsel

Hvis der pant eller udlæg i andelen (f.eks. banklån med sikkerhed i andelen) – se evt. her:
625 kr. pr. udlæg

Fremsendelse af dokumenter (BBR-meddelelse, regnskab, vedtægter etc. – typisk ved mæglersalg):
60 kr. pr.dokument

Udfyldelse af mæglerskema (hvis du sælger via ejendomsmægler):
2.500 kr.

Bortkommet andelsbevis:
400 kr.

Der er lukket for kommentarer.