Referat af generalforsamling 7. april 2015

Regnskab for 2014 samt budget for 2015 finder du her

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2015 finder du her

Referat af generalforsamling 2014

Den 27. marts var der generalforsamling i Andelsboligforeningen Strandlodsgården. Læs referat 2014 her

På generalforsamlingen blev regnskab for 2013 og budget for 2014 præsenteret. Læs det her

Ordinær generalforsamling 25. marts 2013

Regnskab for 2012 samt budget for 2013 finder du her2013

Dagsorden for generalforsamlingen finder du her

 

 

Renovering af kælder vedtaget

Et stort flertal af de fremmødte beboere på den ekstraordinære generalforsamling den 11. september stemte for renoveringen af kælderen inklusive nyt interiør. Dermed blev der også stemt for en huslejestigning på (maksimalt) 12,5 %.

Huslejestigningen er af den rene husleje – altså uden TV, varme og vand.

I første omgang vil der blive fortaget en TV-inspektion af kloakker og afløb for at få et præcist billede af, hvad der kræver reparation. Når det er på plads, vil foreningens byggetekniske rådgiver, A4 arkitekter og ingeniører, i samarbejde med bestyrelsen gennemføre et udbud for at opnå lavest mulig pris.

Forventningen er, at udbuddet kan gennemføres straks efter nytår. Gravearbejde og kloakrenovering forventes færdig inden næste sommer.

Referatet af generalforsamlingen er omdelt. Du kan også downloade det her

Ekstraordinær generalforsamling 11. september 2012

Som oplyst på den ordinære generalforsamling i marts, ønskede bestyrelsen at udsætte forslaget om huslejeforhøjelse, til det reelle behov for renoveringer var kendt. Efter at have fået udført en tilstandsrapport og en vedligeholdesesplan af firmaet A4 Arkitekter og Ingeniører, kan vi konstatere at behovet er stort og til dels akut.

Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 11. september 2012 med henblik på at optage lån, så de mest akutte problemer kan løses. De nye lån vil medføre en huslejeforhøjelse på 10,5-12,5 %.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling omdeles mandag d. 13. august. Tilstandsrapport og vedligeholdelseplan kan downloades her eller læses på Ejendomskontoret (tirsdag kl. 19-20).

  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (pdf)
  • Tilstandsrapport (pdf)
  • Vedligeholdeseplan (pdf)
  • Kan du ikke selv deltage i generalforsamlingen, kan du give en anden andelshaver fuldmagt til at stemme for dig. (pdf)